σελφ σερβις - Φρένο στις αθέμιτες πρακτικές σε βάρος του πρωτογενή τομέα

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεσμικά

Φρένο στις αθέμιτες πρακτικές σε βάρος του πρωτογενή τομέα

29 Μαΐου 2018 | 09:42 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Λιανεμπόριο

Θεσμική παρέμβαση για τις συναλλακτικές σχέσεις των παραγωγών του πρωτογενή τομέα με τους διακινητές- εμπόρους επιχειρεί η ΕΕ, αποβλέποντας στην πάταξη των αθέμιτων πρακτικών και την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε σχέδιο Οδηγίας προσδιορίζει τις αθέμιτες πρακτικές και τις σχετικές κυρώσεις για όσους τις εφαρμόζουν.

H παρέμβασή της Κομισιόν γίνεται στη λογική ότι οι μικρότερες δυνάμεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων πολύ συχνά στερούνται διαπραγματευτικής δύναμης, όπως και εναλλακτικών οδών διοχέτευσης των προϊόντων τους στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οικονομικά κατά τις διαπραγματεύσεις τους με «μεγάλους» πελάτες τους. Όπως σημειώνει ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Φιλ Χόγκαν, η νέα οδηγία θα στηρίζει τους αδύναμους της αγοράς, οι οποίοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, γίνονται θύματα μιας αδύναμης διαπραγματευτικής θέσης. «Η πρωτοβουλία για την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ενδυναμώνει τη θέση των παραγωγών και των ΜμΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η εξάλειψη του «παράγοντα “φόβος”», μέσω μιας εμπιστευτικής διαδικασίας υποβολής καταγγελιών.

Ειδικότερα, πέντε είναι βασικοί άξονες του σχεδίου Οδηγίας, βάσει των οποίων καθορίζονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ειδικότερα, με τη θέσπιση της οδηγίας θα προβλέπονται οι εξής απαγορεύσεις:

  • Ο έμπορος δεν θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλεί εκπρόθεσμα τον προμηθευτή του για τα ευπαθή προϊόντα. Ως μέγιστος χρόνος καθυστέρησης των πληρωμών ορίζονται οι 30 ημερολογιακές ημέρες.
  • Δεδομένης της μικρής διάρκειας ζωής των εν λόγω προϊόντων, η ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του εμπόρου δεν θα μπορεί να γίνεται σε χρονική φάση που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την αναζήτηση από τον παραγωγό εναλλακτικής λύσης για την προώθηση των προϊόντων του στην κατανάλωση, μέσω άλλου εμπόρου.
  • Ο έμπορος-αγοραστής δεν θα μπορεί μονομερώς και αναίτια να τροποποιεί τη συμφωνία που συνήψε με τον παραγωγό για ζητήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της συμφωνίας, με τις προς παράδοση ποσότητες, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και την τιμολόγησή τους.
  • Επίσης δεν θα μπορεί να απαιτεί για φθορές σε τρόφιμα, που παρέμειναν προς φύλαξη στις εγκαταστάσεις του, την οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού ή του ενδιάμεσου στη διακίνηση.
  • Κάθε πρακτική που θα καθορίζει τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια στις μεταξύ τους συμβάσεις. Ως χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αναφέρονται αυτά της επιστροφής απούλητων προϊόντων, για τα οποία οι τυχόν επιβαρύνσεις του προμηθευτή πρέπει να προκύπτουν ρητά από τις σύμβαση πώλησης, όπως και τα κόστη-έξοδα προώθησης και διαφήμισης, για τα οποία θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει ρητή αναφορά στις συμφωνίες των δύο πλευρών.

Το πλαίσιο ελέγχου
Βάσει των όσων προβλέπει το σχέδιο Οδηγίας, τα κράτη-μέλη θα κληθούν να ορίσουν σε εθνικό επίπεδο τις αρχές που θα είναι αρμόδιες για την τήρηση των όσων θα θεσπίζει το νέο πλαίσιο. Αυτές θα έχουν την υποχρέωση να επιβάλλουν αναλογικές ή αποτρεπτικές κυρώσεις, αλλά και να διενεργούν έρευνες, στο βαθμό που θα υπάρχουν σχετικές καταγγελίες. Μάλιστα, το σχέδιο προβλέπει την εμπιστευτικότητα-ανωνυμία όσων προσφεύγουν στην αρμόδια αρχή, καταγγέλλοντας παραβατικές συμπεριφορές ή πρακτικές, καθώς και την οργάνωση από την Κομισιόν ειδικού μηχανισμού, ο οποίος θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των αρμόδιων εθνικών ελεγκτικών αρχών για την ανάπτυξη συνεργειών σε ελεγκτικά ή άλλα ζητήματα.

σελφ σερβις (T. 483)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION